Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Socialchef informerar

 •   5

  Socialnämndens delegationsordning

 •   6

  Ekonomisk redovisning maj 2018

 •   7

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   8

  Renoveringsbehov Bokegården

 •   9

  Lokalförsörjningsplan 2

 •   10

  Arbete med ensamkommande ungdomar

 •   11

  Handläggningsrutiner hjälp inom hemsjukvården

 •   12

  Svar initierade frågor 2018-04-26

 •   13

  Ordförande informerar

 •   14

  Införande av Lagen om valfrihet (LOV)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.