Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärenden

 •   4

  Socialchef informerar 2018

 •   5

  Motion från Jens Rosberg (-) om införande av tjänstegaranti

 •   6

  Samråd – Detaljplan för Häggenäs 2:12 och 2:22, Ludvigsborgs friskola, Hörby kommun

 •   7

  Årsarbetsplan socialnämnden 2019

 •   8

  Reglemente Socialnämnden

 •   9

  Uppföljning Lokalförsörjningsplan 4

 •   10

  Motion från Hans Frank (L) angående boende för medborgare med funktionshinder

 •   11

  Ekonomisk redovisning nov 2018

 •   12

  Översyn: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 •   13

  Motion från Hans Frank (L) angående trygghetsboende för äldre

 •   14

  Yttrande angående ny lag om trygghetsbostäder och Önnebo

 •   15

  Statistik beslut och avslag enligt socialtjänstlagen

 •   16

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.