Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Studiebesök på räddningstjänsten i Askeröd, Önneköp och Hörby

 •   3

  Val av justeringsperson och tid för justering

 •   4

  Initiering av nya ärenden 2016 - Tekniska nämnden

 •   5

  Godkännande av föredragningslistan och anmälan jäv

 •   6

  Ändrat datum för tekniska nämndens sammanträde november 2016

 •   7

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   8

  Ekonomisk uppföljning 2016.

 •   9

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   10

  Information samhällsbyggnadschefen

 •   11

  Intern kontroll 2016.

 •   12

  Igångsättningstillstånd för inköp av räddningsmaterial.

 •   13

  Hörby 42:16 Vårdcentralen, Dörrstängare - Bokegården och Solbacken

 •   14

  Bollerup 9 o 10, Frostaskolan - Nytt ventialtionsaggregat

 •   15

  Hörby 41:2, Hörby Sportcenter - Upprustning

 •   16

  Installation inbrottslarm - Killhults skola, Långaröds skola och Östraby skola

 •   17

  Bergshamra 1, Lågehallarna - Entréparti samt inbrottsskyddande åtgärder

 •   18

  Inköp av maskiner 2016

 •   19

  Klagomål skötsel grönområde

 •   20

  Staket lekplats Osbyholm

 •   21

  Gång- och cykelvägar på väster (Boställsområdet)

 •   22

  Motion - Hastighetssänkande åtgärder Rektorsgatan

 •   23

  Tillägg till Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

 •   24

  Sammanträdesdagar 2017 - Tekniska nämnden m fl.

 •   25

  Kurser och Konferenser - Tekniska nämnden

 •   26

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   27

  Meddelanden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.