Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Studiebesök på Höörs Fastighets AB

 •   3

  Val av justeringsperson och tid för justering

 •   4

  Initiering av nya ärenden 2016 - Tekniska nämnden

 •   5

  Godkännande av föredragningslistan och anmälan om jäv

 •   6

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   7

  Ekonomisk uppföljning 2016.

 •   8

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   9

  Information samhällsbyggnadschefen

 •   10

  Slutredovisning - Inköp av maskiner till lokalvården.

 •   11

  Slutredovisning av investeringsprojekt gata/park 2016

 •   12

  Nybyggnad av kontorslokaler för Socialförvaltningen.

 •   13

  Hörby 45:6, Georgshillskolan - del byggnad I nytt ytskikt.

 •   14

  Hörby 42:16, Vårdcentralen, Hydroterapi

 •   15

  Hörby 45:6, Hörbyhallen - Nytt ventilationsaggregat

 •   16

  Handläggningsrutiner fastighet

 •   17

  VA-plan 2017-2019 Hörby kommun

 •   18

  Medborgarförslag om parkbänkar längs Hörbyån.

 •   19

  Medborgarförslag om utbyggnad av gång- och cykelväg

 •   20

  Kurser och Konferenser - Tekniska nämnden

 •   21

  Justeringsordning för Tekniska nämnden.

 •   22

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   23

  Meddelanden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.