Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson och tid för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden 2016

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan och anmälan om jäv.

 •   5

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   6

  Ekonomisk uppföljning 2016.

 •   7

  Uppföljning av förvaltningens arbete

 •   8

  Information samhällsbyggnadschefen

 •   9

  Reviderad organisation för Samhällsbyggnadsförvaltningen fr 2017-01-01.

 •   10

  Delegationsordning, revidering - Tekniska nämnden

 •   11

  Hörby 42:16, Vårdcentralen

 •   12

  Bergshamra 1, Lågehallarna

 •   13

  Bollerup 9 o 10, Frostaskolan

 •   14

  Driftoptimering upprustning styrsystem.

 •   15

  Hörby 45:6, Georgshill

 •   16

  Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal

 •   17

  Plan för förskönande åtgärder

 •   18

  Medborgarförslag om farthinder på Kvarndammsvägen.

 •   19

  Inköp av hastighetsdisplayer

 •   20

  Plan för investeringsprojekt gata/park 2017

 •   21

  Rutindokument stick- och skärskador

 •   22

  Önneköps vägförening

 •   23

  Medborgarförslag om karta över hjärtstartare.

 •   24

  Kurser och Konferenser - Tekniska nämnden

 •   25

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   26

  Meddelanden

 •   27

  God Jul och gott Nytt År

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.