Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare och tid och plats för justering

 •   3

  Initiering av nya ärenden

 •   4

  Godkännande av föredragningslistan och anmälan om jäv

 •   5

  Protokoll från föregående sammanträde

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Svar på initierade ärenden

 •   8

  Justeringsordning 2023

 •   9

  Lokalförsörjningsplan 2023-2032 - information

 •   10

  Verksamhetsplan 2023

 •   11

  Igångsättningstillstånd Tekniska nämnden

 •   12

  Systematiskt arbetsmiljöarbete - planeringsprocess 2023

 •   13

  Val av tekniska nämndens representant till kommunala handikapprådet

 •   14

  Medborgarnas synpunkter

 •   15

  Uppföljning av avdelningens arbete

 •   16

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   17

  Meddelande

 •   18

  Information från avdelningschef

 •   19

  Tekniska nämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.