Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Initiering av nya ärenden

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd februari 2023

 •   7

  Bokslut 2022

 •   8

  Slutredovisning av investeringsprojekt 2022

 •   9

  Intern kontroll för 2023 - handlingsplan

 •   10

  Kommunservice ekonomiska planeringsprocess 2023

 •   11

  Yttrande över förslag på ny politisk organisation Hörby kommun

 •   12

  Uppdrag till tekniska nämnden gällande organiseringen av Hörby kommuns centrala grundskolor

 •   13

  Uppföljning av avdelningens arbete

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   15

  Meddelande

 •   16

  Information från avdelningschef

 •   17

  Tekniska nämndens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.