Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Förslag till revisorer samt ordförande och vice ordförande mandatperioden 2019-2022; nu fråga om revisor

 •   5

  Förslag till Socialnämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022; nu fråga om 2:e vice ordförande

 •   6

  Förslag till Barn- och utbildningsnämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022; nu fråga om ersättare

 •   7

  Förslag till Tekniska nämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022; nu fråga om ledamot och 1:e vice ordförande

 •   8

  Förslag till Överförmyndarnämnden - ledamöter, ersättare och ordförande mandatperioden 2019-2022; nu fråga om ledamot och ordförande

 •   9

  Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022; nu fråga om rättelse

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.