Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Förändring av föredragningslistan

 •   4

  Val av lekmannarevisor med suppleant i Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) mandatperioden 2019-2022

 •   5

  Val av lekmannarevisor med suppleant i Kraftringen AB mandatperioden 2019-2022

 •   6

  Val av ledamot och ersättare till Kävlingeåns vattenråd samt ombud och ersättare till årsstämmor 2019-2022

 •   7

  Val av revisor mandatperioden 2015-2018

 •   8

  Avsägelse från Jan-Åke Boulkizz (SD) och utseende av ordinarie ledamot i bygg- och miljönämnden

 •   9

  Avsägelse från Peter Svärd (SD) och utseende av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.