Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Avsägelse från Kristina Hansen (KD) som ersättare i socialnämnden

 •   4

  Avsägelse från Marita Westerström (SD) som ersättare i socialnämnden

 •   5

  Avsägelse från Louise Hedlund (SD) som ersättare i kommunstyrelsen

 •   6

  Avsägelse från Jan Lind (SD) som ersättare i tekniska nämnden

 •   7

  Avsägelse från Sten-Erik Månsson (SD) som ordinarie ledamot i miljönämnden och ordinarie ledamot i tekniska nämnden

 •   8

  Avsägelse från Angelica Gaebler (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och nämndeman i Lunds Tingsrätt

 •   9

  Avsägelse från Jim Arvebro (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

 •   10

  Utseende av ersättare i socialnämnden efter Kristina Hansen (KD)

 •   11

  Utseende av ersättare i socialnämnden efter Marita Westerström (SD)

 •   12

  Utseende av ersättare i kommunstyrelsen efter Louise Hedlund (SD)

 •   13

  Utseende av ersättare i tekniska nämnden efter Jan Lind (SD)

 •   14

  Utseende av ordinarie ledamot i miljönämnden efter Sten-Erik Månsson (SD)

 •   15

  Utseende av ordinarie ledamot i tekniska nämnden efter Sten-Erik Månsson (SD)

 •   16

  Utseende av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Angelica Gaebler (SD)

 •   17

  Utseende av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Jim Arvebro (SD)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.