Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Förslag till revisorer samt ordförande och vice ordförande mandatperioden 2019-2022

 •   5

  Förslag till Kommunstyrelsen - ledamöter och ersättare, mandatperioden 2019-2022

 •   6

  Förslag till Socialnämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   7

  Förslag till Barn- och utbildningsnämnden - ledamöter och ersättare, mandatperioden 2019-2022

 •   8

  Förslag till Bygg- och miljönämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   9

  Förslag till Tekniska nämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   10

  Förslag till Nämnden för VA- och Räddningstjänst - ledamöter, ersättare och ordförande mandatperioden 2019-2022

 •   11

  Förslag till Kultur- och fritidsnämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   12

  Förslag till Valnämnden - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   13

  Förslag till Överförmyndarnämnden - ledamöter, ersättare och ordförande mandatperioden 2019-2022

 •   14

  Förslag till Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   15

  Förslag till Styrelse för Kraftringen AB - ledamot och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   16

  Förslag till val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022

 •   17

  Förslag till Gode män enligt fastighetsbildningslagen (Tätortsfrågor och Jord- och skogsbruksfrågor) mandatperioden 2019-2022

 •   18

  Förslag till Ombud till Östra Sallerups JUF:s Bygdegårdsförening - ledamot och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   19

  Förslag till Revisor och ersättare i Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) mandatperioden 2019-2022

 •   20

  Förslag till Revisor och ersättare i Kraftringen AB mandatperioden 2019-2022

 •   21

  Förslag till Styrelsen för Hörbybostäder AB - ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

 •   22

  Förslag till Hörby kommuns Industrifastighets AB - ledamöter och ersättare mandatperiodn 2019-2022

 •   24

  Ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.