Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdet öppnas

 •   2

  Val av sekreterare

 •   3

  Utse justerare av dagens protokoll

 •   4

  Föregående mötes protokoll

 •   5

  Uppföljning och avstämning av kyrkovalet och föregående RKL-val

 •   6

  Ärende/frågor initierade av Stefan Borg (SD) angående kyrkovalet 2017

 •   7

  Nyhetsbrev från valmyndigheten

 •   8

  Information från länsstyrelsen 2017-09-05

 •   9

  Vallokaler - bokning

 •   10

  Förtidsröstning 2018

 •   11

  Inventering av valmaterial

 •   12

  Kommunikationsplan

 •   13

  Utbildning SKL

 •   14

  Information om valstugor

 •   15

  Nästa möte

 •   16

  Ambulerande röstmottagare

 •   17

  Sedelräknare

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.